Aer Arann Islands

Dermott Kennedy fly’s to the Islands

15/02/2022
News, Who's flying with us

Lovely to have the talented Dermot Kennedy and his family travel with us at Aer Arann!

We hope they enjoyed the flight

Go halainn an fear stuama seo Dermot Kennedy agus a chlann a fheiceáil ag taisteal linn ag Aer Arann!

Súil againn gur bhain siad sult as an eitilt

Share this post on