Aer Arann Islands

ABOUT US

THE BEST ISLAND EXPERIENCE

Perched at the edge of Ireland’s western waters, glittering on the horizon of Galway Bay and close to the spectacular views of the Cliffs of Moher, the Arann Islands have a weathered history and rugged landscape which folds together ancient and modern in three green, stone walled jewels of land. Every year thousands of visitors fly with us to experience the vibrancy of nature and culture that make these three islands a unique Irish destination. For over 50 years, Aer Arann Islands have served Inis Mór, Inis Meáin and Inis Óirr year round; ferrying Islanders and visitors to and from the mainland. With frequent daily flights at less than ten minutes from lift-off to touch-down, Aer Arann Islands is the logical choice for commuting locals, visitors making the most of a day trip, and especially for a fast hop to an island holiday. All flights depart and arrive to Connemara Regional Airport, reachable by a scenic drive- and featuring free parking facilities; or a convenient shuttle bus service from the city centre. In addition to our regular service, Aer Arann Islands also provide charter flights for freight, passengers, scenic flights and more.

AN tEISPÉIREAS OILEÁIN IS FEARR

Suite ar imeall uiscí thiar na hÉireann agus iad ag glioscarnach ar bhun na spéire i gCuan na Gaillimhe, gar don radharc álainn ag Aillte an Mhothair, is oileáin iad na hOileáin Árann a bhfuil stair ársa ag baint leo agus ar a bhfuil tírdhreach ina dtugtar le chéile an nua agus an sean ar thrí phíosa talún ghlasa de chlaíocha cloch. Tagann na mílte cuairteoirí chun eitilte linn gach bliain le go mblaisfidh siad beocht an nádúir agus an chultúir a fhágann go bhfuil siad ina gceann scríbe uathúil in Éirinn. Le breis agus 50 bliain, tá Aer Arann Islands ag freastal ar Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr go ceann ceann na bliana, tugann muid lucht na n-oileán agus cuairteoirí isteach agus amach ón mórthír. Bíonn eitiltí rialta laethúla ag Aer Arann Islands a thógann níos lú ná deich nóiméad idir éirí agus talmhú agus dá réir is é an rogha loighciúil do dhaoine áitiúla ag comaitéireacht, do chuairteoirí atá ag iarraidh an leas is fearr a bhaint as turas lae, agus go háirithe le haghaidh turas gairid chuig saoire oileánach.

Is in Aerfort Réigiúnach Chonamara a thagann agus a imíonn gach eitilt. Tá aistear álainn chuig an aerfort ann agus áiseanna páirceála saor in aisce; é sin nó seirbhís tointeála bus ó lár na cathrach. Chomh maith lenár ngnáthsheirbhís, cuireann Aer Arann Islands cairteitiltí ar fáil do lastais, paisinéirí, eitiltí scéimhe agus tuilleadh eile nach iad.

THE AIRLINE

Established in 1970, Aer Arann Islands has been serving the Aran Islands communities for over 50 years, bringing Islanders, tourists and cargo to and from all three Islands all year round. Flights operate daily with a frequency of up to 25 mainland departures per day during peak season and with a flight time of fewer than ten minutes. the airline provides a vital link for Islander and tourist alike. The airline also provides charter flights for freight and passengers to other destinations in Ireland and the UK.

Is in Aerfort Réigiúnach Chonamara a thagann agus a imíonn gach eitilt. Tá aistear álainn chuig an aerfort ann agus áiseanna páirceála saor in aisce; é sin nó seirbhís tointeála bus ó lár na cathrach. Chomh maith lenár ngnáthsheirbhís, cuireann Aer Arann Islands cairteitiltí ar fáil do lastais, paisinéirí, eitiltí scéimhe agus tuilleadh eile nach iad.

AN AERLÍNE

Bunaíodh Aer Arann Islands in 1970 agus ó shin freastalaíonn ar na hOileáin Árann ó cheann ceann na bliana ag tabhairt lucht na n-oileán, cuairteoirí agus lastais isteach agus amach ó na trí oileáin. Bíonn eitiltí ann chuile lá, suas le 25 eitilt sa lá le linn an bhuaic-sheásúir. Tógann na heitiltí níos lú ná 10 nóiméad agus is nasc ríthábhachtach iad do na hoileánaigh agus do chuairteoirí araon. Cuireann muid cairteitiltí ar fáil chomh maith do lastais, paisinéirí agus eitiltí scéimhe srl.

AWARDS

The award of which we are most proud is the confidence of the Islands population and their continuing support after fifty years in their service.  We also recognise the award of a Public Service Obligation contract with the Irish Government to maintain an excellent air service for the Aran Islands communities into the future.

GRADAIM

Is é an gradam is mó a bhfuil bród againn as ná muinín phobal na nOileán agus an tacaíocht leanúnach atá siad a thabhairt dúinn tar éis leathchéad bliain i mbun a seirbhíse.  Tugann muid aitheantas freisin don ghradam de chonradh Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí le Rialtas na hÉireann chun seirbhís aeir den scoth a choinneáil ar bun do phobail Oileáin Arann don am atá le theacht.

Fly with us to the end of the world

Look At Images Of

OUR FLEET

Find Out

OUR LOCATION

Aer Arann Islands

HALF MARATHON

Read Our Latest

NEWS & PRESS